Styrelsen

Nästa möte: Måndagen den 0/00 kl. 00.00

Ordförande:

Kassör:

Sekretaterare:

Ledamot:

Ledamot:

Suppleant:

Suppleant:


 

Stefan Dunberg
Jessica Olsson
Eva Dunberg
Siv Naucler 
Gunilla Kruger Svensson
Tomas Olsson
Sigmund Urga

076-8270198

072-3251604

070-2868388

00

070-8674103

070-2040305

070-3318830Mail

Kontaktperson för ------- namn namn

Kontaktperson för ------- namn namn


Revisor: Nina Frisk
Suppleant: Rune Frisk

Monsterascriusers.com © 2019 • Privacy Policy • Terms of Use

Webmaster: Wicki Wallgren wicki.wallgren@gmail.com wickiwallgren.n.nu