Styrelsen

Nästa möte: Måndagen den 0/00 kl. 00.00

Ordförande:

Kassör:

Sekretaterare:

Ledamot:

Ledamot:

Suppleant:

Suppleant:


 

Lasse Andersson
Jessica Olsson
Carina Råberg
Anneli Johansson
Gunilla Kruger Svensson
Tomas Olsson
Sigmund Urga

076-1110247

072-3251604

076-6267166

073-9079973

070-8674103

070-2040305

070-3318830Mail

Kontaktperson för ------- namn namn

Kontaktperson för ------- namn namn

Valberedning: Lars Karlsson 070-7206383, Roger Axelsson 070-0001172 , Marie Adolfsson 070-6836519

Revisor: Nina Frisk
Suppleant: Krister Svensson

Monsterascriusers.com © 2019 • Privacy Policy • Terms of Use

Webmaster: Wicki Wallgren wicki.wallgren@gmail.com wickiwallgren.n.nu